TPD Radom
Dom – to nie miejsce
gdzie mieszkasz,
ale miejsce
gdzie cię rozumieją.

Christian Morgenstern

Towarzystwo przyjaciół dzieci
Organizacja pracy ośrodka

Organizacja pracy ośrodka

Ośrodek jest czynny codziennie, przez 24 godziny na dobę. Z pomocy Ośrodka można skorzystać zgłaszając się osobiście do siedziby Ośrodka w Radomiu przy ul. Malczewskiego 20B - dojazd autobusam linii nr 4, 12, 23. Bądź telefonicznie: 48-362-27-45; konsultacje na bieżąco oraz dyżury przy telefonie zaufania: 192-88 prowadzone się codziennie w godzinach 8.00 - 21.00;


Konsultacji udziela zespół pracowników Ośrodka, który tworzą interwenci kryzysowi: psycholodzy, pedagodzy, terapeuci oraz prawnik.

 

ZOBACZ WIĘCEJ

Cele działalności

Cele działalności

Ośrodek przeznaczony dla kobiet i dzieci dotkniętych przemocą, które nie mogą przebywać w swoim rodzinnym środowisku, oraz pomaga w rozwiązywaniu trudnych sytuacji rodzinnych i życiowych
Zadaniem Ośrodka jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji związanych z doznawaną przemocą, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia.
Ośrodek współpracuje z innymi instytucjami pomocy społecznej, policją, organami wymiaru sprawiedliwości, prokuraturą, placówkami służby zdrowia, placówkami oświaty oraz innymi podmiotami działającymi w szeroko rozumianym obszarze pomocy.
 

Hostel

Hostel

Ośrodek Interwencji Kryzysowej prowadzi Hostel dla matek z dziećmi, które doznają przemocy zarówno fizycznej jak i psychicznej. Hostel umożliwia izolację od sprawcy oraz czasowe schronienie.
Zapewnia wsparcie w rozwiązywaniu problemów, które przekłada się na poczucie bezpieczeństwa. Udzielana przez Ośrodek pomoc kobietom znajdującym się w Hostelu służy naprawie sytuacji kryzysowej oraz wypracowaniu umiejętności wyjścia z problemu przemocy. Czas pobytu w Hostelu wynosi 3 miesiące z możliwością przedłużenia do 6 miesięcy.

Punkt Konsultacyjny Przeciwdziałający Handlu Ludźmi

Punkt Konsultacyjny Przeciwdziałający Handlu Ludźmi

Punkt przeznaczony jest dla osób, które stały się ofiarami handlu ludźmi jak również dla tych, którzy np. poszukują pracy za granicą lub zamierzają wyjechać w poszukiwaniu
pracy.
W placówce posiadamy bazę danych jak np. konsulaty, organizacje - pomocowe poza granicami kraju w szczególności w państwach do których najczęściej wyjeżdżają Polacy.
W ośrodku uzyskasz informacje "Co zrobić żeby nie stać się ofiarą handlu ludźmi". W placówce przyjmują psycholodzy, psychoterapeuci oraz prawnik.
Punkt czynny codziennie w godz. 8.00 - 21.00

 

ZOBACZ WIĘCEJ

Ośrodek Interwencji Kryzysowej Radom

copyright: TPD 2018

projekt i wykonanie: ITDOT